Jak wygląda opłata celna w przypadku przesyłek?

Home » Blog » Jak wygląda opłata celna w przypadku przesyłek?

Długopis i kalkulator do wyliczenia opłaty celnej icon

Ilość przesyłek kurierskich wysyłanych poza granice kraju nadania zwiększa się z każdym dniem, a rynek e-commerce ma się dobrze jak nigdy wcześniej. Mimo to, nie jest on bez swoich utrudnień i opłat – głównie jest to podatek VAT oraz opłata celna, które zależne są od kilku czynników.

O tym, jak wyglądają opłaty w przesyłkach międzynarodowych, dowiecie się Państwo w poniższym artykule.

Jakie opłaty obowiązują w transporcie międzynarodowym?

Przede wszystkim, w przypadku transportu międzynarodowego opłaty zależne głównie są od tego, skąd wysyłamy – lub skąd zamawiamy – dany produkt.

Jeśli jesteśmy mieszkańcem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przepisy wysyłkowe są dosyć prostolinijne. Jeśli wysyłamy lub zamawiamy z innego państwa członkowskiego, obowiązuje zasada swobodnego tranzytu i obowiązuje nas tylko stawka VAT, stosowana do danego produktu, najczęściej też wliczona już w koszty.

Inaczej wygląda kwestia towarów wysyłanych do UE poprzez sprzedawców znajdujących się poza jej granicami, np. z Azji czy USA. Tutaj należy zwracać uwagę na wartość naszej przesyłki.

Jeśli nie przekracza ona kwoty 150 EUR, obowiązuje nas wyłącznie wspomniany podatek VAT. W przypadku, gdy granica ta jest przekroczona, oprócz podatku VAT do przesyłki doliczana jest również opłata celna. Opłata ta, w przeciwieństwie do VAT, nie jest ustalana na poziomie krajowym – każdy typ produktu znajdującego się w paczce ma określoną, jednolitą na terenie całej Unii stawkę procentową. Obecne stawki procentowe możemy sprawdzić w urzędowym systemie ISZTAR.

Ten sam system pozwala na bardzo łatwe obliczenie cła od przesyłki. W formularzu wypełniamy dane dotyczące kodu przesyłki, kraju pochodzenia, wagi, wartości itp. Po wypełnieniu niezbędnych oraz – jeśli dotyczy – dodatkowych pól, możemy zatwierdzić dane i system wyliczy za nas, ile wynosi nasza kwota cła.

Do tej reguły jest jednak wyjątek – mianowicie, paczki wysyłane w charakterze okazjonalnym lub jako prezent. Wówczas dodatkowe opłaty nie obowiązują, o ile wartość paczki nie przekracza kwoty 45 EUR, a także nie zawiera tytoniu czy alkoholu w ilości większej, niż zezwalają na to przepisy.

Ponadto, wedle przepisów, przesyłka oznaczona jako “prezent” może być wysłana wyłącznie przez osobę fizyczną, toteż nadanie jej w charakterze firmy może trafić pod kontrolę i otrzymać dodatkowe opłaty.

Jak obliczyć cło w przesyłce kurierskiej, kto je płaci?

Kwestia tego, jak obliczyć cło, a także opłata zarówno VAT jak i cła leży w geście osoby kupującej, chociaż forma opłaty może różnić się w zależności od tego, skąd kupujemy dany towar.

Przykładowo, część sklepów sprzedających swoje produkty do UE wlicza odpowiedni podatek VAT i cło do kosztu całościowego, a sprzedawca po opłaceniu produktu przez klienta przekazuje dodatkowe opłaty i dokumenty właściwym organom, jak np. AliExpress.

Niektóre mogą oferować opłacenie z góry dodatkowych kosztów przy zamawianiu produktu.

Nie zawsze jednak sprzedawca będzie oferował pomoc z opłaceniem należności podatkowych i celnych, wskutek czego odpowiedzialność za niezbędną dokumentację spada na nas. Jako osoba importująca produkty zza granic UE, musimy przygotować ją w formie elektronicznej lub pisemnej i dołączyć do danych przesyłki.

W przypadku załatwienia sprawy przez Internet, należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej, gdzie możemy skorzystać z urzędowego systemu CELINA i pozyskać niezbędny numer EORI.

Jeśli wolimy załatwić sprawy urzędowe drogą pisemną, wypełniamy dane na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD).

Podpisywanie dokumentacji związanej z cłem paczki

Gdy już wyślemy niezbędną dokumentację wraz z kwotą do urzędu celnego, po zaksięgowaniu i sprawdzeniu poprawności dokumentów paczka zostanie uznana i puszczona w dalszą drogę.

Warto pamiętać, że czas na opłacenie podatku i cła wynosi 10 dni – inaczej towar nie trafi do naszych rąk, a do czasu opłacenia kwoty nie zostanie wypuszczony z kontroli celnej.

Jaka dokumentacja wymagana jest dla przesyłek spoza Unii?

Oprócz wspomnianych już formularzy, do przesyłki należy dołączyć jeszcze kilka innych dokumentów. Tyczy się do faktury handlowej oraz deklaracji wartości celnej (jeśli deklaracja jest wymagana do określenia wartości), specyfikacji towarów znajdujących się w środku i niezbędnych zezwoleń (jeśli dotyczy), a także dokumenty, na których podstawie można określić opodatkowanie towarów, jeżeli nie jest możliwe wywnioskowanie tego na podstawie faktury handlowej.

Ponadto, towary objęte akcyzą wymagają osobnej, oryginalnej dokumentacji świadczącej o opłaceniu kwoty akcyzy oraz zaświadczenia urzędowego o wydaniu znaków akcyzy dla przesyłki.

Dowiedz się więcej

icon