Poufność danych

icon

DSV AIR & SEA SP. Z O.O. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i zapewnienia organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Ogólna informacja o ochronie prywatności w DSV AIR & SEA SP. Z O.O.

 

DSV AIR & SEA SP. Z O.O. zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych oraz zapewnienia organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych, zarówno w przypadku zakupu usług transportowych i / lub logistycznych DSV AIR & SEA SP. Z O.O. („Usługi”), otrzymania biuletynu jak i przeglądania strony internetowej DSV AIR & SEA SP. Z O.O.

 

Korzystając ze stron internetowych DSV AIR & SEA SP. Z O.O. lub kupując Usługi, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grupę DSV AIR & SEA SP. Z O.O. zgodnie z niniejszą Ogólną informacją o ochronie prywatności DSV AIR & SEA SP. Z O.O. („Polityka”) oraz Informacją prawną dotycząca korzystania ze strony internetowej DSV AIR & SEA SP. Z O.O.. Informację prawną znajdą Państwo tutaj.

 

DSV AIR & SEA SP. Z O.O. jest dostawcą usług transportowych i logistycznych. DSV AIR & SEA SP. Z O.O. jako podmiot, z którym się Państwo kontaktują jest administratorem Państwa danych osobowych, które są przetwarzane w ramach świadczenia Usług dla Państwa lub na skutek odwiedzania przez Państwa którejkolwiek ze stron internetowych DSV AIR & SEA SP. Z O.O. DSV AIR & SEA SP. Z O.O. może regularnie zmieniać i aktualizować niniejszą Politykę według własnego uznania.

 

Dane osobowe, cele przetwarzania danych i podstawa prawna

 

Usługi

 

DSV AIR & SEA SP. Z O.O. otrzymuje i gromadzi dane osobowe otrzymane bezpośrednio od Państwa lub od innych administratorów danych w celu świadczenia Usług lub pomocy DSV AIR & SEA SP. Z O.O. w Usługach lub wnioskach dotyczących Państwa jako beneficjentów Usług. Inni administratorzy danych mogą ujawniać nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, płeć lub dane kontaktowe, jeśli jest to niezbędne do świadczenia przez nas Usług. Na wniosek DSV AIR & SEA SP. Z O.O. udostępni Państwu tożsamość innych administratorów danych.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy, którą zawarli Państwo z DSV AIR & SEA SP. Z O.O. lub klientem DSV AIR & SEA SP. Z O.O., lub w celu podjęcia działań zmierzających do udzielenia pomocy w realizacji Państwa wniosków (np. podczas wypełniania formularza kontaktowego, w ramach rejestracji lub ankiety).

 

DSV AIR & SEA SP. Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa, Państwa zgoda, obowiązek prawny lub uzasadniony interes DSV AIR & SEA SP. Z O.O. zgodnie z art. 6 §1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, lit. a, b, c i f.

 

Strony internetowe

 

Podczas korzystania ze stron internetowych DSV AIR & SEA SP. Z O.O., możemy gromadzić i rejestrować informacje i dane z Państwa systemu komputerowego, jest to bowiem konieczne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych DSV AIR & SEA SP. Z O.O. i zgodne z Polityką plików cookie DSV AIR & SEA SP. Z O.O., znajdującą się na stronie www.dsv-xpress.com Działanie takie może obejmować przetwarzanie danych osobowych, takich jak adres IP, czas dostępu i inne informacje o stronie internetowej i przeglądarce. Ponadto DSV AIR & SEA SP. Z O.O. może gromadzić Państwa imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe w przypadku, gdy skorzystają Państwo z formularza zapytania na dowolnej stronie internetowej DSV AIR & SEA SP. Z O.O.

 

DSV AIR & SEA SP. Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda lub uzasadniony interes DSV AIR & SEA SP. Z O.O. zgodnie z art. 6 § 1 lit. a i f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Biuletyny i inne materiały handlowe od DSV AIR & SEA SP. Z O.O.

 

DSV AIR & SEA SP. Z O.O. przetwarza Państwa imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe w celu wysyłania Państwu biuletynów, zaproszeń i informacji o wydarzeniach oraz innych istotnych informacji o Usługach DSV AIR & SEA SP. Z O.O. i o firmie.
DSV AIR & SEA SP. Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 § 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych.

 

Niezależnie od celu, zaleca się, aby nie ujawniać nam żadnych wrażliwych danych osobowych, takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, religia, przynależność do związków zawodowych, orientacja seksualna, stan zdrowia, dane genetyczne lub biometryczne itp.

 

Ponadto DSV AIR & SEA SP. Z O.O. może zanonimizować i agregować dane, w tym dane osobowe, zebrane za pośrednictwem dowolnej strony internetowej DSV AIR & SEA SP. Z O.O. lub dowolnego systemu rezerwacji w celach statystycznych, aby rozszerzyć portfolio produktów DSV AIR & SEA SP. Z O.O. i udoskonalić Usługi.

 

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

 

DSV AIR & SEA SP. Z O.O. może ujawniać Państwa dane osobowe innym podmiotom z Grupy DSV A/S , usługodawcom i doradcom („stronom trzecim”), o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań wobec Państwa. Usługodawcami objętymi umową mogą być na przykład przewoźnicy, linie żeglugowe, linie lotnicze, organy publiczne lub dostawcy usług IT, dostarczający narzędzia informatyczne związane z częścią Usług, takie jak śledzenie drogi przesyłki (track&trace), etykietowanie i rezerwacje.
Ponadto, DSV AIR & SEA SP. Z O.O. może ujawniać dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych DSV AIR & SEA SP. Z O.O., Państwa udziałem w wydarzeniach lub otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych od DSV AIR & SEA SP. Z O.O. firmom hostingowym, firmom marketingowym lub innym dostawcom niezbędnym do świadczenia Usług.

 

Ponadto, DSV AIR & SEA SP. Z O.O. może ujawnić Państwa dane w celu wywiązania się przez DSV AIR & SEA SP. Z O.O. ze swoich zobowiązań prawnych, ochrony praw, własności i bezpieczeństwa DSV AIR & SEA SP. Z O.O. lub innych osób, lub w przypadku sprzedaży / likwidacji jakiejkolwiek części działalności DSV AIR & SEA SP. Z O.O. lub jej majątku.
Na wniosek DSV AIR & SEA SP. Z O.O. może ujawnić tożsamość osób trzecich.

 

Strony trzecie, którym ujawniane są dane osobowe, mogą znajdować się poza krajem Państwa zamieszkania, jednak DSV AIR & SEA SP. Z O.O. zawsze zapewni odpowiedni poziom ochrony danych osobowych oraz zapewni zgodną z prawem metodę przekazywania i ujawniania danych osobowych, np. Standardowe klauzule umowne UE.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez DSV AIR & SEA SP. Z O.O.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji celu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy przestaną być potrzebne do realizacji celu, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółka DSV AIR & SEA SP. Z O.O. zobowiązana będzie przechowywać je przez dłuższy okres. Czas trwania celu zależy od podstawy prawnej i dodatkowych okoliczności (np. warunków uzgodnionych w umowie zawartej z Państwem, okresu obowiązywania zgody, interesu prawnego, itp.), krajów, do których odnoszą się Usługi (np. krajowe wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, itp.) oraz rodzaju usług świadczonych przez DSV AIR & SEA SP. Z O.O.

 

Dane osobowe związane z korzystaniem ze stron internetowych DSV AIR & SEA SP. Z O.O. zostaną usunięte najpóźniej po 30 dniach, z wyjątkiem plików cookie, które zostaną usunięte zgodnie z Polityką plików cookie DSV AIR & SEA SP. Z O.O.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej w momencie wycofania zgody, chyba że obowiązujące prawo nakazuje DSV AIR & SEA SP. Z O.O. przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.

Państwa prawa jako osób fizycznych

 

Zgodnie z przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa:

  • Mają Państwo prawo do otrzymywania informacji o danych osobowych, które DSV AIR & SEA SP. Z O.O. przetwarza na Państwa temat.
  • Mają Państwo prawo do sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.
  • W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych.
  • W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi danych.

 

Każdą zgodę, którą Państwo udzielili DSV AIR & SEA SP. Z O.O., mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami. Dane kontaktowych znajdują się poniżej.

Kontakt

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści niniejszej Polityki lub Państwa praw jako osób fizycznych, można skontaktować się z lokalną jednostką odpowiedzialną za ochronę prywatności w kraju Państwa zamieszkania, korzystając z adresu e-mail podanego poniżej, a jeśli nie istnieje taka jednostka można skontaktować się z nami pod adresem:
DSV AIR & SEA SP. Z O.O.

 

DSV Air & Sea Sp. z o.o.:
ul. Taśmowa 10
02-677 Warszawa
NIP: 522-27-43-081
Tel: +48 22 244 76 00
Adres e-mail: AirSea.rodo@pl.dsv.com

 

Kontakt ogólny dla spółek z polskiej Grupy DSV AIR & SEA SP. Z O.O.: poland.privacy@dsv.com

 

Składanie skarg

 

Jeśli chcecie Państwo złożyć skargę lub zgłosić naruszenie przez nas zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo skorzystać z programu informowania o nieprawidłowościach DSV AIR & SEA SP. Z O.O. lub skontaktować się z nami pod adresem privacy@dsv.com.

 

Skargę można również złożyć do lokalnego urzędu ochrony danych / organu nadzorczego.
Główny Urząd Ochrony Danych. znajduje się pod adresem:
Polska:
Urząd Ochrony Danych Osobowych znajdujący się pod adresem: ul. Stawki 2, Warszawa, Polska