Transport sprzętu medycznego

Home » Blog » Transport sprzętu medycznego

Widok na sprzęt medyczny, który firma DSV-XPress transportuje icon

Sprzęt medyczny oraz lekarstwa to na co dzień rzeczy niezwykle ważne. Od ich sprawnego działania oraz odpowiednich procedur użytku i przechowania zależy życie i zdrowie pacjentów. Czasem towary te muszą być zamówione lub przeniesione w inne miejsce. Z uwagi na ich delikatność i wysoką wartość, transport sprzętu medycznego jest dla przewoźnika niezwykle wymagającym przedsięwzięciem, zarówno dla osoby zamawiającej transport (odbiorcy), jak i samego przewoźnika. Jeśli są Państwo zainteresowani, czym charakteryzuje się przewóz sprzętu medycznego, zapraszamy do naszego artykułu! Omówimy w nim, jak wygląda przygotowanie do transportu oraz jakie są wymagania co do przewozu takiego sprzętu.

Jak przygotować się do transportu sprzętu medycznego?

Jak zostało to już wcześniej wspomniane, sprzęt medyczny jest bardzo delikatny i drogi. Często urządzenia są dosyć spore i ciężkie, co uniemożliwia bezpośredni ich załadunek do pojazdu. Dlatego też dosyć często zatrudniani są najpierw specjaliści, którzy mają rozebrać sprzęty medyczne na części. Już sam proces demontażu wymaga specyficznego przygotowania. Sprzęt musi pozostać czysty, więc pracownicy muszą nosić ubrania i rękawiczki, które pozostawią go sterylnym. To samo tyczy się zapakowania – osprzęty są szczelnie owinięte, zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli to niezbędne, stosuje się również folię stretch, bąbelkową lub koce. Kiedy zostaną już odpowiednio zapakowane w miejscu odbioru, przechodzi się do kolejnego, bardzo wymagającego etapu.

zabezpieczanie sprzętu medycznego przez transportem

Jakie są wymogi do przewozu sprzętu medycznego?

Przede wszystkim, do transportu sprzętu medycznego wymagany jest specjalny wóz. W pakowni musi być opcja regulacji temperatury i zmieszczenia tam wszystkich części osobno. Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura może doprowadzić do niechcianych uszkodzeń. Wszystkie przewożone elementy muszą być unieruchomione – amortyzacja gra tutaj kluczową rolę, jako że drgania, wyboje i temu podobne zdarzenia, które często zdarzają się w transporcie drogowym, mogą doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Wybranie optymalnej trasy i godzin przewozu jest kluczowe w tym wypadku. Trzeba również zabezpieczyć go przed dostaniem się wilgoci do środka. Pojazdy przeznaczone pod transport medyczny zazwyczaj są też wyposażone w windę załadunkową. Używana jest ona w załadunku co cięższych i większych elementów do środka wozu.
Z uwagi na to, jak wartościowy jest ładunek, zazwyczaj jest on obejmowany ubezpieczeniem. Sterylność również gra tutaj rolę – wozy używane w transporcie medycznym nie są używane w „zwykłym” transporcie kurierskim i vice versa.

Jak przewieźć lekarstwa w transporcie medycznym?

Jeśli chcemy zamówić również przewóz lekarstw lub materiałów medycznych, temat dodatkowo się komplikuje. Wówczas wymagana jest szczegółowa znajomość właściwości tychże materiałów, by móc odpowiednio je zapakować i przewieźć. Tak samo, jak sprzęt medyczny, muszą one być przechowywane w sterylnym środowisku i odpowiedniej temperaturze. Nie mogą być wystawione na wilgoć, niekorzystne warunki atmosferyczne czy brud. Zależnie od tego, jakie są to materiały i lekarstwa, wymagana temperatura miejsca, w którym będą przewożone, jest różna. Wyróżnić można kilka najczęściej stosowanych przedziałów:

  • Temperatura ciekłego azotu: -190 °C.
  • Temperatura suchego lodu: –70 °C.
  • Temperatura zamarzania: –20 °C.
  • Temperatury chłodzące: od 2 do 8 °C.
  • Temperatury zbliżone do temperatury pokojowej: około 20 °C

lekarstwa przechowywane w specjalnej chłodni

Dowiedz się więcej

icon